Proponujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń okresowych:

  • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia mają formę kursów, seminariów, będź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego, podczas których używamy filmów video, skrypt, prezentacji multimedialnych. Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta.
Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wszelkich informacji udzielą Państwu nasi konsultanci

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwązane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji. Należy pamiętać, że ocenę ryzyka będziemy przeprowadzać:

  • tworząc nowe stanowisk pracy
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  • wprowadzając istotne zmiany organizacyjne i technologiczne
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowiskuw razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.


ZAUFAJ PROFESJONALISTOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDZNIĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE, KTÓRZY PRZEPROWADZĄ DLA PAŃSTWA OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO STANOWISK PRACY W PAŃSTWA FIRMIE!!!

           

Wszelkich informacji udzielą Państwu nasi konsultanci: tel / fax: 32 776 13 35