Szkolenie w zakresie Zwalczania Pożarów i Ewakuacji

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa szczegółowe zasady szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizowane przez nas szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, przypisane jest ramowemu programowi tego rozporządzenia i rozszerzone o szczegółowy program organizatora szkolenia.

Ustawa z z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 – z późn. zm.) Dział X

Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Samokształcenie kierowane

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie odbywa się zgodnie z możliwościami czasowymi uczestnika kursu.
Przeznaczone jest dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami
Pracowników administracyjno-biurowych
Pracowników inżynieryjno-technicznych

Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia uczestnik musi odesłać pozytywnie rozwiązane testy załączone do wysłanych materiałów wraz z ankietą osobową. Z naszej strony oferujemy pomoc zarówno internetową jak i telefoniczną przez wyspecjalizowaną kadrę profesjonalistów.

Zalety szkolenia

Oszczędność pieniędzy - wynikająca z eliminacji kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne;

Oszczędność czasu - ponieważ pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy, nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia, nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków. 

Brak dezorganizacji pracy - pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i firmy porach, nie muszą też czynić tego wszyscy naraz. 
Tymczasem tradycyjne grupowe szkolenia, w których np. uczestniczy jednocześnie cały dział, znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty - samokształcenie kierowane natomiast ogranicza ten problem.

           

Wszelkich informacji udzielą Państwu nasi konsultanci: tel / fax: 32 776 13 35